maranwë


maranwë
noun "destiny" MBARAT

Quettaparma Quenyallo (Quenya-English). 2014.